Steun ons Koor

Het Vocaal Ensemble Lochem verzorgt 2 x per jaar een concert. Dergelijke producties brengen in het algemeen veel kosten met zich mee. Om de kosten van onze concerten voor bezoekers laag te houden vragen wij uw steun. Steun aan het koor is op twee manieren mogelijk.


Word Donateur van ons koor → 
Wilt U ons financieel steunen? Word dan donateur voor € 25 of meer per jaar.

Wat krijgt u daarvoor terug?
• Korting op de toegangsprijs van onze concerten voor 2 personen.
• Nieuwsbrief.
• U krijgt als eerste bericht over onze aankomende concerten.
• Mogelijkheid om 2 plaatsen te reserveren ! (Dit moet U wel tevoren aanvragen)
Door uw bijdrage van € 25 of hoger maakt U het mogelijk voor het VEL om prachtige concerten te blijven organiseren.

U kunt zich aanmelden (zie contact pagina) en maakt U Uw bedrag over op
IBAN NL73 SNSB 0946 2837 02 t.n.v. Vocaal Ensemble Lochem o.v.v. Nieuwe Donateur en Uw naam en/of e-mailadres.


Word Sponsor van ons koor !
Neem a.u.b. contact op met onze voorzitter of secretaris, zie Contact / Bestuur.
Desgewenst vermelden wij in overleg Uw naam, logo en link naar uw website.