Steun ons Koor

Het Vocaal Ensemble Lochem verzorgt 2 x per jaar een concert. Dergelijke producties brengen in het algemeen veel kosten met zich mee. Om de kosten van onze concerten voor bezoekers laag te houden vragen wij uw steun. Steun aan het koor is op twee manieren mogelijk.


Word Donateur van ons koor (voor particulieren)
Wilt u ons financieel steunen? Word dan donateur voor € 25 of meer per jaar.

Wat krijgt u daarvoor?
• Korting op de toegangsprijs van onze concerten voor 2 personen.
• Nieuwsbrief.
• U krijgt als eerste bericht over onze aankomende concerten.
• Mogelijkheid om 2 plaatsen te reserveren! (Dit kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar: bestuur@vocaalensemblelochem.nl)
Door uw bijdrage van € 25 of hoger maakt u het mogelijk voor het VEL om prachtige concerten te blijven organiseren.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: bestuur@vocaalensemblelochem.nl en uw donatie over te boeken naar IBAN NL73SNSB0946283702 t.n.v. Vocaal Ensemble Lochem o.v.v. Nieuwe Donateur en uw naam en adresgegevens en/of e-mailadres.


Word Sponsor van ons koor (voor bedrijven)
Neem a.u.b. contact op met onze voorzitter of secretaris, zie Contact / Bestuur.
Desgewenst vermelden wij in overleg de naam van uw bedrijf, het logo en een link naar uw website.