Contact-Bestuur

bestuur (vlnr)
   • Ans Ettema, secretaris
    bestuur@vocaalensemblelochem.nl
   • Hermien Wiselius, penningmeester
    NL73 SNSB 0946 2837 02 t.n.v. Vocaal Ensemble Lochem
   • Martin Lamers, PR-commissie
   • Hans Sportel, koormeester
   • Maria de Wit, voorzitterFacebook Vocaal Ensemble Lochem